COMPOSITORI


G. Martucci
(1856 - 1909)


PIANOFORTE SOLO

- 3 Capricci

- Mazurka di concerto op.4

- Andante a Polka di concerto op. 5

- Tarantella op. 6

- Agitato op. 7

- Studio di concerto op. 9

- Improvviso op. 7

- Scherzo op. 23

- Notturno op. 25

- Scherzino op. 29

- Sonata op. 34

- 3 Notturnini op. 42

- 7 Pezzi op. 43

- 6 Pezzi op. 44

- 3 Valzer op. 46

- Novella op. 50

- Fantasia op. 51

- 3 Scherzi op. 53

- Impromptu-Fantaisie op. 56

- Tema con variazioni op. 58

- Foglie sparse, 6 pezzi op. 60

- Preludio, Toccata e Giga op. 61

- Moto perpetuo op. 63

- 3 Pezzi op. 64

- 3 Pezzi op. 65

- 2 Notturni op. 70

- Trefles a 4 feuilles op. 74

- Trois morceaux op. 76

- 2 Pezzi op. 77

- 3 Piccoli Pezzi op. 78

- 3 Piccoli Pezzi op. 79

- 2 Caprices op. 80

- 3 Pezzi op. 82

- 3 Pezzi op. 83TRASCRIZIONI PER PIANOFORTE

- Pastorale di Sammartini

- 3 Ouvertures di J. S. Bach

- 16 Minuetti di Mozart

- 5 Pezzi di HändelPIANOFORTE A 4 MANI

- Pensieri sull'opera Un ballo in maschera op. 82 PIANOFORTI

- Fantasia op. 32PIANOFORTE E ORCHESTRA

- 2 Concerti

- Tema con variazioni dall'op. 58

- La canzone dei ricordi